ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΕΤΆΔΟΣΉ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΉΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΎΠΟΛΗ