»Δυστυχώς πλέον τις ημέρες των Χριστουγέννων δεν μιλάμε για τον Χριστό’