Εκτόξευση πυραύλου όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Πηγη NASA